Welkom op onze website

ONTMOETING MET JEZELF

Een 2-jarige intensieve bewustwordingstraining.

1.      Inleiding

2.      Waarom zou ik voor ONTMOETING MET MIJZELF 
         kiezen?

3.      Wat betekent dit voor jou?

4.      Introductie avonden

5.      Cursus Programma

6.      Dagverdeling
 

1.      Inleiding
We zijn in de loop van de jaren het wezenlijke contact met onszelf verloren en voelen  ons vaak stuurloos en ontevreden. Een negatief zelfbeeld, destructieve gedachtepatronen, gebrek aan zelfvertrouwen, vage angsten, zelfsabotage en een passieve houding zijn een enorme belemmering voor een vrij en gelukkig leven. Als we dit willen veranderen dan zullen we aan onszelf moeten werken en ons bevrijden van vooroordelen, belemmeringen en negatieve gedachten.

Tijdens de 2-jaar durende cursus werk ik met cursisten om hen bewuster van zichzelf en van hun relatie met anderen, de wereld en maatschappij te laten worden. Ik stimuleer hen om in zichzelf te kijken om zo te ontdekken welke patronen hen in de weg zitten, om zich verder te ontwikkelen en het eigen levenspad te ontdekken om zo dichter bij zichzelf te komen en te leren wie ze werkelijk zijn en wat hun diepste verlangens zijn en hierna te handelen. 

Met deze cursus geef ik u de middelen aan om weer controle over uw leven en welzijn te krijgen. De belangrijkste onderdelen, namelijk positief denken en handelen, het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfverbetering in het algemeen, zorgen voor een vrij en uitdagend leven waarbij u dromen en doelen zonder angst of blokkades durft na te streven en hoofdzakelijk anders naar de wereld leert te kijken. U zult een sterker en stabieler persoon worden, die op een harmonieuze en vredige manier in het leven staat en zichzelf weer lief heeft, leeft en handelt naar zijn eigen gevoelens en hiervoor ook de consequenties draagt.

Kortom: een zeer uitgebreide en boeiende cursus voor iedereen die bereid is aan zichzelf te werken en die een frisse, positieve start wil maken met de rest van zijn of haar leven.

2.      Waarom zou ik voor ONTMOETING MET MIJZELF kiezen? 

Ik nodig je uit voor een reis door jezelf. Je zult een heel proces van bewustwording doorlopen en veel nieuwe dingen ontdekken, ook aan jezelf. Je ontdekt wat je blokkeert om heel, gezond en gelukkig te zijn. Als je dit toelaat en met overgave meewerkt, wordt de ballast uit je verleden opgeruimd om plaats te maken voor nieuwe,  bewust door jezelf gekozen, dingen in je leven. Je levensblik zal veel ruimer worden en aan het eind van het traject zul je een geestelijk rijker mens zijn. 


Een gelukkig, gezond en heel mens is de beste hulpverlener die onze maatschappij nodig heeft. Wij hebben je nodig. Elk paar handen is nodig om de aankomende tijd van veranderingen te ondersteunen. Om de angsten van je medemensen op te kunnen vangen moet je echter eerst je eigen angsten en gebreken onder ogen zien. Tegelijkertijd worden je aangeboren talenten aangesproken en ontwikkeld. Moeder Aarde heeft je nodig. Het is de HOOGSTE tijd.

 

3.      Wat betekent dit voor jou?

-            Je wordt energetisch schoner en gevoeliger

-            Je vibreert sneller en fijner

-            Jouw talenten worden zichtbaar

-            Je gebreken worden voelbaar

-            Je trekt andere mensen naar je toe, nieuwe vrienden, maar ook mensen met lage trillingen die hulp nodig hebben maar dat niet altijd kunnen vragen

-            Je fysieke lichaam wordt gezonder en lichter

-            Je leert je fysieke lichaam met liefde en respect te behandelen, van binnen en van buiten te reinigen en te voeden  

-            Je leert hoe je je regelmatig energetisch kunt reinigen

-            Je leert je emotionele lichaam kennen, jouw emotionele reacties te begrijpen en daardoor beter te handelen

-            Je leert en traint je mentale lichaam, je onderzoekt je gedachten en overtuigingen naar feitelijke waarheden 

-            Je leert jouw beide hersenhelften in evenwicht te brengen en te houden. 

 

4.      Introductie avonden

Maak kennis met mij en andere deelnemers. Wat is bewustwording en en wat kan dit voor jou betekenen? De avond wordt afgesloten met een meditatie dat bij de groep past. Incl. koffie, thee.

Kosten €5,-

Data introductieavonden: zie Agenda

Ik  behoud mij het recht voor om zonder uitleg een kandidaat te weigeren.

 

5.      Cursus Programma

De dag zelf brengt het leidende thema in de groep, hierdoor kunnen wij het cursusprogramma niet nauwkeurig vastleggen. Ik kijk naar wat de groep bezig houdt, speel in op gebeurtenissen van het moment en werk aan wat op dat moment nodig is voor de groep en wat de groep aankan.

Dat is de reden dat hier een algemeen overzicht van de thema’s die worden behandeld is gegeven, maar wij kunnen de volgorde en de duur van de avonden niet bepalen.

De volgende onderwerpen komen in deze cursus aan bod:
•  Angst als belemmerende factor
•  Beter functioneren op het werk en in relaties
•  Duidelijkheid voor jezelf en anderen
•  Een positieve houding en gedrag
•  Het bereiken van balans in je leven
•  Het controleren van emoties en je gedachten
•  Het creëren van zelfvertrouwen en het wegnemen van
   twijfels
•  Het omgaan met gevoelens en verdriet
•  Het overwinnen van frustratie
•  Positief denken, anders dingen zien en ervaren
•  Verkeerde gewoontes en verkeerde gedachtepatronen

Maar ook:

Het ontstaan van de materiële wereld, de evolutie van de ziel, de evolutie van de geest, de volutie van de lichaam, mythen en symbolen, dromen en hun betekenis, de wetenschap van de energie, energie voelen, emoties, karma, reïncarnatie, engelen en gidsen en andere spirits, het contact, regressie en reïncarnatie, aura, chakra's en kleuren, ziekten en hun oorzaken, lichaamstaal, orgaantaal; negatieve gedachten omzetten in positieve gedachten, werken met affirmaties, zelfgenezing, zelfhealing, angst, open je intuïtie en ontwikkel je paranormale vermogens door gebruik te maken van de diverse technieken, aarden en zelfbescherming, mediteren, astrologie in verband met het karakter en klachten, relaties etc.

6.      Avondverdeling

Tijd

Activiteit

19.00-19.30

Talking stick, groep verbinden, huiswerk bespreken

19.30-20.30

Thema van de dag

20.30-20.45

Korte pauze, koffie, wc, etc.

20.45-21.45

Werk, oefeningen, ritueel, nabespreking

21.45-22.00

Huiswerk en voorbereiding voor volgende les.

 

We beginnen met het leren van:

'Ophouden met het interpreteren van het gedrag van anderen, ophouden met oordelen, ophouden met controleren, ophouden met gevoelens van schuld, blaam en schaamte, ophouden met anderen slecht en onszelf goed maken, ophouden met anderen dingen voorschrijven en verwachtingen koesteren, ophouden met het zien van schaduwen van het verleden in anderen en onszelf, ophouden met al onze zelfveroordelende gedachten.

…..Voor anderen dezelfde belangstelling hebben als voor onszelf, kiezen voor gemoedsrust en voor de vrede als ons doel, koesteren van een vuur in ons hart tot overgave aan liefde, weten dat onze intenties de essentie van liefde is en dat we niet langer bang zijn voor de dood. Kiezen voor vrede in plaats van conflict, kiezen voor samenwerking in plaats van competitie, geloven dat geven ontvangen is, weten dat liefde het antwoord is op ieder probleem dat we ooit zullen ontmoeten. '(uit: Gerard G. Jampolsky, 'De kortste weg naar God')

maar voornamelijk ophouden met ophouden.

 

Je kan je inschrijven via deze site of 06-28228752.

 

Startdatum: zie Agenda

Data van  volgende lessen worden gezamenlijk afgesproken.

 

Totaal : 40 avonden in 2 jaar tijd ong. 2 avonden per maand.

Tijd van 19.00 – 22.00 (houd a.u.b. rekening mee met uitlooptijd)

 

Kosten: €1.000.- totaal.  Incl. drinken, hulpmaterialen en stencils.

Het kan in termijnen betaald worden.

 

Attentie: de info op mijn oude website: www.perikarion.eu of www.krystyna.nl zijn niet meer actueel!