hier link naar het intervieuw met Krystyna

Interview met Krystyna is opgetekend door Rachida el Mokthari in de periode 2013-2014.

https://www.scribd.com/doc/276500244/Interview-Met-Krystyna